Kortingscode gebruiken

Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw interesse in onze webshop. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over hoe wij omgaan met uw gegevens.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over u als persoon te verstrekken. Elke keer dat een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en waarmee de oproep wordt gedocumenteerd.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het waarborgen van een storingsvrije werking van de website en voor het verbeteren van ons aanbod. Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang bij een correcte presentatie van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website gewist.

Hostingservices door derden
In het kader van verwerking namens ons levert een derde partij voor ons de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang van een correcte presentatie van ons aanbod. Alle gegevens die in de context van het gebruik van deze website of in daarvoor bestemde formulieren in de webshop op de hieronder beschreven manier worden verzameld, worden verwerkt op de servers van de derde partij. Verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats binnen het hier toegelichte kader.

Deze provider is gevestigd in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor het uitvoeren van een contract en bij het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig verstrekt in de context van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount. Verplichte velden worden als zodanig aangegeven, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een contract, voor het verwerken van uw contactverzoek of voor het openen van de klantenaccount en omdat u zonder deze gegevens te verstrekken de bestelling en/of het openen van de account niet kunt voltooien en het contactverzoek niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is zichtbaar in de desbetreffende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het uitvoeren van het contract en het verwerken van uw aanvragen. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount wordt de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden voor verder gebruik van de gegevens, dat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar ecommerce@mascot.dk of via een speciale functie in de klantenaccount.

3. Gegevensoverdracht

Op grond van de uitvoering van het contract geven wij uw gegevens door aan de transportonderneming die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u tijdens het bestelproces selecteert, geven wij de betalingsgegevens die wij hebben verzameld voor het afwikkelen van betalingen door aan de kredietinstelling die is belast met de betaling en alle eventuele door ons belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u bij hen een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. Het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder is dan van toepassing.

Gegevensoverdracht aan verzenddiensten
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij op basis daarvan uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienst, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving of coördinatie van de levering.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of rechtstreeks naar de verzenddienst op het hieronder vermelde contactadres. Na intrekking verwijderen wij uw gegevens die voor dit doel zijn verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden voor verder gebruik van de gegevens, dat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren.

GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding

Denemarken

4. E-mailnieuwsbrief

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig op basis van uw toestemming onze e-mailnieuwsbrief te sturen.

Uitschrijven van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar de onderstaande contactoptie of via een speciale link in de nieuwsbrief. Na het opzeggen wissen we uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden voor verder gebruik van de gegevens, dat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Wanneer wij uw e-mail adres in verband met de verkoop van een product of dienst verkrijgen en u geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor u regelmatig via e-mail aanbiedingen te sturen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met het al gekochte product. Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang van een promotionele benadering van onze klanten.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres met een bericht naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link in de reclamemail, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten volgens basistarief.

De nieuwsbrief wordt verzonden als onderdeel van  verwerking namens ons door een dienstverlener, waaraan we uw e-mailadres doorgeven.

Deze serviceprovider bevindt zich in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Volgens deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd 'webbaken', een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van de MailChimp-server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Hierbij worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van de services te verbeteren op basis van de technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun locaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden.

Statistisch onderzoek omvat ook het vaststellen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden herleid naar de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van MailChimp om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen er allereerst voor om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden afhankelijk van de interesses van onze gebruikers.

 

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om relevante producten weer te geven of voor marktonderzoek gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang van een optimale presentatie van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan, of u kunt de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het Help-menu van de browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze informatie voor de verschillende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/nl-be/HT201265
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/exp/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™: https://help.opera.com/en/opera36/set-web-preferences

Als u cookies niet accepteert, kan dat de functionaliteit van onze website beperken.

Als onderdeel van het gebruik van Google Analytics (zie hieronder) maakt deze website ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie, waarmee uw browser herkend kan worden bij het bezoeken van andere websites. Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang van een optimale marketing van onze website. De informatie over het bezoek aan deze website die automatisch wordt gegenereerd door deze cookie, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door het activeren van IP-anonimisering op deze website voorafgaand aan verzending ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte geanonimiseerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken wanneer u de website gebruikt:

  • Uw IP-adres
  • Technische gegevens over het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken
  • Uw geografische locatie
  • Welke pagina's u bezocht heeft

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere websitegerelateerde services te bieden. Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang van een optimale marketing van onze website. Google draagt deze informatie in voorkomende gevallen ook over aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Google Double Click is een product van Google LLC. (www.google.be).
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Volgens deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt de DoubleClick-cookie via deze link uitschakelen. Daarnaast kunt bij de Digital Advertising Alliance informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor uitvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan, of kunt u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Als u cookies niet accepteert, kan dat de functionaliteit van onze website beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor website-analyse gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.com). Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang bij een optimale presentatie van ons aanbod. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals bijvoorbeeld cookies. De automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voorafgaand aan verzending ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte geanonimiseerde IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Volgens deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 

Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking
Wij maken gebruik van het online advertentieprogramma „Google AdWords” en als onderdeel van Google AdWords van Conversion Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Wanneer u op een advertentie klikt die wordt beheerd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgegevens en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen.
Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Er is dus geen manier om cookies te volgen via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verkregen via de Conversion-cookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten krijgen hierbij informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor Conversion Tracking. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: http://www.google.be/policies/privacy/

Gebruik van Hotjar
Op deze website worden met technologieën van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (www.hotjar.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt.
De webtrackingtool Hotjar registreert willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met anoniem IP-adres). Hierbij ontstaat een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling om steekproefsgewijs individuele websitebezoeken door te geven en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden.
De met de Hotjar-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de specifieke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.
Als u geen registratie wilt, kunt u dit via de volgende link uitschakelen voor de door u gebruikte browser: www.hotjar.com/opt-out

 

6. Reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing
Google Adwords promoot deze site in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel wordt bij het bezoeken van onze website een zogenaamde remarketing-cookie geplaatst door Google, waarmee automatisch, met een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt, een op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt. Dit dient ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang van een optimale marketing van onze website.

Aanvullende verwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven dat uw browsergeschiedenis voor internet en apps door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van de advertenties die u op internet ziet. Wanneer u in dit geval bij Google bent ingelogd tijdens het bezoek van onze website, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens, om zo doelgroepen te maken.

Google AdWords Remarketing is een product van Google LLC. (www.google.be). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Volgens deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt de remarketing-cookie via deze link uitschakelen. Daarnaast kunt bij de Digital Advertising Alliance informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor uitvoeren.

Gebruik van Facebook Custom Audience voor webanalyse 
Op deze website worden met technologieën van Facebook Inc. (https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website) gegevens verzameld en opgeslagen waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze services te verbeteren en aan te passen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker van de website en zo herkenning mogelijk maken bij het volgende bezoek aan onze website. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een specifieke, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit doen via https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

 

7. Het verzenden van beoordelingsherinneringen per e-mail

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de), zodat deze u via e-mail een beoordelingsherinnering kan sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

8. Contact en uw rechten

U hebt het recht op kosteloze informatie over uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen en hebt in voorkomende gevallen het recht op correctie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of wissing van deze gegevens.

Voor vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, informatie, correctie, blokkering of wissing van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons colofon.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

********************************************************************
Recht van bezwaar
Voor zover wij ter bescherming van ons in het kader van een afweging van belangen zwaarder wegend gerechtvaardigde belang persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking in de toekomst. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien.

Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Dit is niet van toepassing wanneer de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

********************************************************************