Retourneren / Herroepingsrecht

Wilt u uw bestelling retourneren?

U kunt producten* die u via MASCOT® Webshop heeft gekocht, gemakkelijk retourneren. Als u deze eenvoudige stappen volgt, kunt u snel weer verder met uw werk. U moet de producten binnen 14 dagen retourneren.

1) Klik hier om een retourformulier aan te vragen. U ontvangt het retourformulier via e-mail. 2) Vul het retourformulier in en verzend de producten naar uw verkooppunt. 3) Het verkooppunt controleert uw retourzending. 4) Als de retourzending wordt goedgekeurd, krijgt u uw geld terug.

*Producten met een opdruk kunnen niet worden geretourneerd, tenzij er fouten in het product zitten, bijvoorbeeld bij een verkeerde opdruk of als het product beschadigd is.

 

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, het laatste product in ontvangst hebt of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Mascot International Belgium BV, Lange Lozanastraat 142, B-2018 Antwerpen, België, email: info@mascot.be , telefoon: +45 87 24 47 17) op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een via de post verzonden brief, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden op onze website https://www.mascotwebshop.de/Category/ReturnForm. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u zo snel mogelijk (bijvoorbeeld via e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere verzendmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardverzending) zo snel mogelijk terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u expliciet iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer retour hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U bent verplicht de goederen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop u uw dealer van de annulering van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan uw dealer terug te zenden of te overhandigen. De termijn blijft behouden wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U dekt de waardevermindering van de goederen alleen als deze het gevolg is van uw omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

  • Contracten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarbij voor de vervaardiging  een individuele selectie of beslissing door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

Klik op hier om naar het formulier voor de retourzending te gaan.